วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

คณะครู เยี่ยมชมห้องเรียน

                                 คณะครูจากโรงเรียนซับงูเหลือม อำเภอชัยบาดาล 
                      และโรงเรียนบ้านหนองจาน อำเภอท่าหลวง
                      นำโดยท่านผู้อำนวยการทั้งสองโรงเรียน เยี่ยมชมการเรียนการสอนชมผลงานนักเรียน

                                                           
                                  แนะนำขั้นตอน วิธีการสอนและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะฯ


ชมผลงานนักเรียนคณะครูสังเกตุการทำงานของนักเรียน


รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันมีของฝากมาด้วย
ขอบคุณท่าน ผอ.อีกครั้งค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น